** ซ่อมบำรุง** 

** Wartungsarbeiten **

** Under Maintenance **